Vi på AH

 

Göran Magnusson
VD
Mob: 070 517 77 98
Tel: 0532 607 876
Email: goran.magnusson@ah-produkter.se

Jan Andersson
Produktchef - Skärmväggssytem
Mob: 073 801 50 95
Tel: 0532 607 872
Email: jan.andersson@ah-produkter.se

Ola Christoffersson
Projektsäljare - Elkanalisation/Inklädnader
Mob: 070 425 22 63
Tel: 0532 607 873
Email: ola@ah-produkter.se

Allan Christiansen
Produktchef
Mob: 073 034 49 00
Tel: 0532 607 871
Email: allan.christiansen@ah-produkter.se

Anna Magnusson
Ekonomi/Personalchef
Mob: 070 691 64 00
Tel: 0532 607 870
Email: anna.magnusson@ah-produkter.se

Per Johansson
Produktionsförman
Tel: 0532 607 878