Miljö och kvalitet

Ah-Production AB arbetar med en medveten satsning på kvalitetssäkring och aktivt miljötänkande.

Vår strävan skall alltid vara fortlöpande utveckling och effektivisering, där vi skall sätta kvalitén och kunden i första rummet. I vår kvalitetspolicy poängterar vi att vi skall verka för att förtroende skapas för våra produkter och resurser så att marknaden uppfattar oss som en långsiktigt trygg leverantör och entreprenör.

Med våra leverantörer, och anställda pågår ständigt en dialog för kvalitetssäkring, liksom en kretsloppsorienterad attityd i arbetet med miljöfrågor.

Gipskärnan i vår Dalhem Panel består av 100% återvunnet eller hållbart material och den färdiga produkten är 100% återvinningsbar.